Logo SkarWeb Internet Webdesign Hosting
phone - bel nuskilje no
phone - bel nuskilje no
email - mail directmail direkt
facebook - volg onsfolgje ús
linkedin - linkenferbine
address - adres en routeadres & roete
taalkeuze - nederlands - frysktaalkar
Jo webstek is wichtiger dan jo tinke!
Foardat klanten mooglik saken met jo dwaan gean, sjocht 90% earst nei jo webstek. Dan pas beslist de klant om al of net mei jo yn see te gean.
Bedriuwen dy 't sich goed profileare mei harren webstek hawwe in oantoanbere foarsprong op harren konkurrinten!

Tsjek hjir jo domeinnamme

webstekwebstek
webwinkelwebwinkel

Webdesign

Hoe giet SkarWeb te wurk?
Earst setten wy tegearre jo winken op in rychje;
jo winksen binne ommers de basis foar de webstek.
Jo webstek kryt in profesjonele útstrieling dy 't past by jo bedriuw!

Wy ynfentarisearje of jo brûk meitsje wolle fan spesjale tapassings sa as in webshop, in weblog of in besiteboek.
SkarWeb kin dizze funksjonaliteit foar jo ymplementearje mei in saneamde webapplikaasje. In webapplicaasje is in kompjoeterprogramma, mei it ferskil dat dizze wurket yn in webbrowser. Mei in webbrowser kinne jo in webside iepenje dy't tagong jout ta sa'n programma.

Inkelde foarbielden fan webapplicaasjes dy 't SkarWeb makket:
  • Content Management System (CMS)
  • Besiteboek
  • Weblog
  • Webshop
  • ensfh. 
Wolle jo jo webstek sels op in ienfaldige manier ûnderhâlde?
Dan is in Content Management System (CMS) de oplossing foar jo!
In CMS is in automatisearre en brûkersfreonlik systeem foar it beheare, ûntwikkelen en presentearjen fan jo ynformaasje.
SkarWeb is Nederlands geregistreerd Webdesigner
SkarWeb is lid van Keuzevrij bij mij